Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Algemene Vrae

Wat is 'n debietorder?

'n Debietorder is u magtiging tot 'n gereelde skenking met vasgestelde tussenposes. Byvoorbeeld: 'n Debietorder van R250 aan Radiokansel, beteken dat R250 met vasgestelde tussenposes, deur u as skenker bepaal, aan Radiokansel geskenk word. Dit kan maandeliks, kwartaalliks of selfs jaarliks geskied. U het ten volle beheer oor die bedrag, aantal betalings en die tussenposes tussen betalings.

Kontak gerus ons Kliëntediensafdeling by (+27) (012) 334 1200 indien u verdere inligting verlang.

Wat is 'n donasie?

Dit is 'n eenmalige vasgestelde bedrag waarop u besluit.

Hoe werk die betaling?

U kan 'n debietorder teken wat teen u lopende-, spaar-, of transmissierekening of u kredietkaart gedebiteer word. Selekteer hierdie opsie op die "Skenk --> Debietorder"-blad en daar sal 'n vorm verskyn wat u kan uitdruk, invul en vir ons faks. Ons faksnommer is: (+27) (012) 334 1400.

U kan ook 'n Elektroniese Donasie of Debietorder doen hier op die webtuiste. Laasgenoemde opsie kan u slegs gebruik indien u 'n kredietkaart het.

Kan ek my debietorder kanselleer of wysig?

Ja, u kan u debietorder enige tyd kanselleer of wysig. Kontak asseblief ons Kliëntediensafdeling by (+27) (012) 334 1200 om u hiermee te help.

Wat is Radiokansel se vertroulikheidsbeleid?

Radiokansel erken die privaatheid van sy besoekers, kliënte en ondersteuners, daarom sal ons u persoonlike inligting nie aan ander maatskappye, organisasies of individue beskikbaar stel sonder u toestemming nie.

Watter Bepalinge En Voorwaardes Geld Vir Hierdie Webblad?

  1. Hierdie ooreenkoms word gereguleer deur die wette en regulasies van die Republiek van Suid Afrika.
  2. Radiokansel behou kopiereg op alle inhoud van www.radiokansel.co.za en www.radiopulpit.co.za
  3. U onderneem om as besoeker aan ons webtuistes, geen programmatiese verandering of skade daaraan te veroorsaak nie. U stel Radiokansel daarom vry van enige eis wat mag voortspruit indien u sodanige ongemagtigde verandering doen. U stel u ook bloot aan vervolging  en betaling van skadevergoeding voortspruitend uit sodanige aksies.
  4. Radiokansel is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade voortspruitend uit die gebruik of nie-gebruik van ons webblaaie nie.
  5. Radiokansel mag hierdie ooreenkoms en voorwaardes te enige tyd verander sonder vooraf kennis.
  6. Enige dispuut voortspruitend uit hierdie ooreenkoms en voorwaardes, mag hanteer word in 'n Landroskantoor, tensy die waarde van die eis sodanige hof se jurisdiksie oorskry.
  7. Hierdie bepalings en voorwaardes is geldend indien 'n besoeker Radiokansel se webblaaie besoek en enige van die dienste en fasiliteite gebruik, of daarvoor registreer, byvoorbeeld intekenings, finansiële ondersteuning, en ander.
  8. In geval van 'n dispuut oor hierdie bepalings en voorwaardes, sal die Engelse weergawe hiervan gebruik word as die oorspronklike en bindende teks.

Wat Is U Terugbetalingbeleid?

Terugbetalings sal na goeddunke van die bestuur van die maatskappy geskied.

Indien u verdere vrae het, is u welkom om ons te kontak.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005