Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Sielskos

Luister na die Here, nie na die skare nie.

Een van Gideon se sewentig seuns se naam was Abimelek. Hy het ‘n byvrou uit Sigem gehad. Abimelek het na Sigem gegaan en ‘n klomp mense daar gaan opsweep deur te sê, Wat is vir julle beter: dat Gideon se 70 seuns almal oor julle regeer of dat net een man oor julle regeer? En onthou ek is een van julle (Rigters 9:2 ABA). Die mense van Sigem het met Abimelek saamgestem. Hulle het vir hom ongeveer een kilogram silwer uit Baäl-Berit se tempel gegee. Hy het dit gebruik om vir hom 'n klomp leeglêers te huur om sy volgelinge te wees (vers 4 DB).

Die mense van Sigem het hom gehelp omdat hy familie van hulle was. Abimelek het ‘n klomp misdadigers en ligsinnige, roekelose mense omgekoop om hom te volg. Volgens Rigters 9 vers 5 en 6, is Abimelek toe ...saam met hulle daar weg na sy pa se huis toe in Ofra. Daar het hy al 70 sy broers, almal Gideon se seuns, op een klip doodgemaak. Die enigste een wat oorgebly het, was Jotam, Gideon se jongste seun, want hy het weggekruip. Toe het al die inwoners van Sigem en Bet-Millo bymekaargekom by die groot eikeboom langs die klippilaar wat hulle aanbid het. Daar het hulle toe vir Abimelek as koning gekroon (DB).

Jotam, Gideon se jongste seun, wat die slagting ontkom het, het toe ‘n berg uitgeklim en die volgende profetiese woorde oor die mense van Sigem uitgespreek: Luister na my, mense van Sigem, dan sal God dalk na julle luister! Op 'n keer het die bome bymekaargekom om vir hulle 'n koning te kies. Hulle het vir die olyfboom gesê: Wees jy ons koning! Maar die olyfboom het geweier en vir hulle gesê: Moet ek ophou olyfolie produseer, waarmee eer betoon word aan beide gode en mense, net om tussen die bome rond te dwaal en oor hulle te regeer? Toe sê hulle vir die vyeboom: Wees jy dan ons koning! Maar dié sê vir hulle: Moet ek my lekker soet vrugte prysgee om tussen die bome rond te dwaal en oor hulle te regeer? Toe sê hulle vir die wingerdstok: Wees jy ons koning! Maar die wingerdstok sê vir hulle: Moet ek my wyn prysgee, wat gode en mense gelukkig maak, net om tussen die bome rond te dwaal en oor hulle te regeer? Uiteindelik het al die bome na die doringbos toe gedraai en gesê: Wees jy dan ons koning! Die doringbos het geantwoord: As julle my regtig as julle koning wil kroon, kom staan dan hier in my skaduwee. As julle dit nie wil doen nie, sal daar 'n vuur uit die doringbos uitgaan wat al die seders van die Libanon sal verbrand tot niks (Rigters 9:7-15 DB).

Die les wat ons hieruit kan leer is dat die meerderheid nie altyd reg is nie. Jy hoef nie deel van die skare te wees wanneer jy in jou hart voel dat dit nie in God se wil is nie. Ons is soms geneig om net met dit wat die ander mense sê, saam te stem, sonder om stil te word en werklikwaar te hoor wat die Here vir ons sê. Die skare het Abimelek tot koning verkies, maar dit het hulle op die ou einde duur te staan gekom.

Word stil. Gebruik die Woord om jou te lei en vir jou rigyne te gee. Wees oop en ontvanklik vir die Heilige Gees. Luister na die Here, nie na die skare nie.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005