Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Sielskos

Wat is jou geestesingesteldheid?

Deur Rick Moser

Matteus 6:22 (NLV): Jou oog is 'n lamp vir jou liggaam. 'n Suiwer oog laat die lig na binne stroom sodat jy daarbinne geheel en al lig word. Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het jy het, in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is jou donker dan nie!

Jesus vergelyk die vermoë wat jou fisiese oë het om lig te kan waarneem, met die vermoë van jou gees om bewus te wees van dit wat in jou omgewing aangaan. Jou gees het ook 'n sintuiglike vermoë. Paulus skrywe dat ons nie wandel deur te sien nie, maar dat ons in geloof wandel. Hy is besig om hierdie twee sintuie teen mekaar af te speel of met mekaar te vergelyk. Hy gebruik die een as 'n metafoor van die ander; soos wat die oog lig kan waarneem en kan sien, so neem jou gees deur geloof God se Woord, sy uitspraak, en sy optrede waar. Jou gees word bewus van dit waarmee God besig is. Jy kom agter wat Hy besig is om te kommunikeer en dit stel jou in staat om sinvolle besluite te neem ten einde 'n effektiewe lewe binne die koninkryk van God te hê.
 
Wat motiveer jou? Waar wil jy graag betrokke wees? Waartoe voel jy aangetrokke? Waar wil jy jou tyd en energie gaan spandeer? Vanuit watter verwysingsraamwerk doen jy dit?
 
Miga 6:8 is 'n ideale verwysingsraamwerk oor hoe die lewe lyk van iemand wat onder die Koning se heerskappy in die wêreld betrokke is. Die beginsels, wette, en die waardesisteme van die koninkryk is gesetel in die persoon van die Koning. Miga 6:8 gee vir ons 'n blik op die hart, ingesteldheid en gedagtes van die Koning; hoe Hy dink, en wat vir Hom belangrik is. Miga 6:8 (NLV): Nee, Hy het reeds gesê wat reg is. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en om nederig voor God te lewe. Jy moet lewe volgens die wete dat God beter weet. Lewe volgens die wete dat God nie hier is om jou wil te doen nie, jy is hier om te doen wat Hy wil, want Hy weet beter. As die Here iets van jou verwag wat nie strook met dit wat vir jou lekker of reg lyk nie, moet jy jou ingesteldheid aanpas om in lyn met sy ingesteldheid te kom. Wandel in ootmoed met God. Aanvaar sy heerskappy bo jou eie begeertes.

Wanneer jy ander mense in liefde betrag, sal jy hulle behandel met die wete dat God hulle ook oneindig liefhet. Die bloed van Jesus Christus is vir alle mense gestort. God die Vader het elke persoon se lewe van hoër waarde as die lewe van sy Seun aan die kruis geag. Toe Jesus Sy lewe afgelê het, het hy dit selfs gedoen vir daardie persoon wat jou benadeel. Onthou dit, en behandel daardie persoon vanuit Christus se verwysingsraamwerk.
 
Gaan sit by Hom as jou Vader. Gaan sit by Hom as jou bruidegom. Gaan sit by Hom as jou Koning van wie jy 'n verteenwoordiger is en vra Hom, Here wat is op U hart vir my huisgesin? Wat wil U hê moet ek in my omgewing doen? Wat is op U hart vir die geleentheid wat my gegun word om hier inspraak te kan gee? Wat is op U hart vir hierdie plekke, hierdie mense, hierdie instansies? Wat wil U hê moet daar gebeur? Soek die koninkryk van God, en werk dan vanuit daardie perspektief met die wêreld.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005