Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Sielskos

Hoe Leef Jy?

Deur Ds Hendrik van Wyk

Hoe leef jy?  Wat is jou prioriteite?  Wat is in jou lewe vir jou die belangrikste?  Waar staan God in jou lewe?  Dit wat in jou gedagtes is, dit wat in die volheid van jou menswees is, dit bepaal jou lewe.  Daarom sê Rom 12: 2: Jy moet die Gees toelaat.  Jy moet God toelaat om jou denke te vernuwe, want as jou denke nuut is, God- en Woord gesentreerd is, beïnvloed dit outomaties jou lewe en die beeld wat jy uitdra.
 
Wat is jou belangrikste norme in die lewe?  Jy moet die Here jou God liefhê, inpas by God se koninkryksplanne en die tweede wat daarmee gelykstaan:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Hoe affekteer jou menswees en jou denke ander mense rondom jou?  Jakobus herinner ons aan God se onsigbare hand in elkeen van ons se lewe.  Hy sê:  Môre het onsekerheid.  Jy weet nie waar jy môre gaan nie.  Jy weet nie wat môre gaan wees nie.  Siekte, ongeluk, en teëspoed kan jou oorval.  Wat dan?  Dit is beter om jou lewe nie deur die vervulling van jou begeertes te laat oorheers nie.  Dit is beter om te leef met die geestelike grondwaarhede.
 
Matt 6:33:  Soek eers die koninkryk van God en die wil van God en al hierdie ander dinge sal vir jou gegee word. Soek die wil van God!  Dit is wat belangrik is.  As jy dit soek en jy rig jou lewe daarvolgens in:  Hy sal jou al die ander dinge gee.  Wat is die ander dinge?  Die eet en die drink en die ander dinge van die lewe.  Kyk na die lelies van die veld en die voëls van die hemel.  Hulle sorg nie vir hulleself nie, die Here sorg vir hulle en kyk hoe geseënd is hulle en kyk hoe gelukkig is hulle.

Psalm 90:12:  Leer ons ons dae so gebruik om wysheid te bekom.  God wil hê dat jy moet besef dat jou lewe op hierdie aarde beperk is, sodat jy dit met wysheid kan deurbring.  Alan Sachs het gesê:  Die dood is meer universeel as die lewe.  Almal sterwe, maar nie almal leef nie.  Dit bring jou weer by die vraag:  Leef jy?  Leef jy regtig?  Wat hou ons dan terug om so te leef?  Waarvoor wag jy?
 
Latyn het 'n pragtige word:  Carpe diem - gryp die dag.  Jy moet leef met balans tussen alledaagse dinge en die ewigheid.  Jy moet leef om hier sinvol te leef, maar met die oog op jou ewige lewe. Hoe doen jy dit?  Jy leef in gehoorsaamheid binne 'n liefdesverhouding met God deur ons Here Jesus Christus. Jesus sê:  Ek is die weg en die waarheid en die lewe.  Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy sê verder:  Ek het vir julle 'n nuwe gebod gegee, die nuwe gebod wat ek vir julle gegee het:  julle moet mekaar liefhê.  Jy moet met passie leef in liefde tot God en jou medemens.  Dit is die doelwit van jou lewe.
 
Die manier wat jy van nou af gaan leef tot op die einde toe, of dit nou 'n week gaan wees, 'n maand gaan wees, 'n dag gaan wees, of enkele jare gaan wees, dit gaan die merk maak waarmee jy onthou sal word.  Sal dit die sin van die lewe en die goeie wees, of sal dit dalk die negatiewe en die verlorenheid wees?  Dit is jou keuse.  Dit kan net jy en jy alleen verander.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005