Logo

Sielskos

Die Ontmoeting met die Here

Deur Ds. Hendrik van Wyk

In Nehemia 8 lees ons van 'n baie interessante gebeurtenis - die opskrif is:  Die byeenkoms by die Waterpoort. Dié gedeelte gaan oor die groot fees van die volk wat byeengekom het om regtig die Here te loof - 'n ontmoeting met God.  Sou dit in die tempel gewees het, sou die vroue en die kinders nie toegelaat gewees het nie, net die mans. Omdat mans en vroue en kinders, elkeen wat kon verstaan, byeen was, is die byeenkoms op die plein van die Waterpoort gehou - 'n opelugbyeenkoms. Hierdie byeenkoms op die plein van die Waterpoort was die begin van die heropbou van 'n geloofsgemeenskap en die begin van die heropbou van die kerk.  Dit was 'n verbondsvernuwing wat plaasgevind het tussen die Here en Sy volk.
 
Toe die profeet Esra die wetboek oopmaak, het die gehoor uit eerbied vir die Woord van God opgestaan.  Voordat hy gelees het, het hy eers die Here geloof en geprys.   Op die tipiese manier van daardie tyd het die gemeente met hande omhoog daarop geantwoord.  Hulle het amen, amen daarop gesê en in aanbidding en eerbetoon gekniel.  Hier verstaan jy iets van die eerbied en die ontsag wat hierdie gemeente vir die Here gehad het.  Esra het gelees en dertien Leviete het aan die gemeente die betekenis van die voorgelese dele verduidelik.  Ons praat vandag van Skrifuitleg.  Waarskynlik het elke Leviet 'n groepie mense rondom hom gehad om die uitleg van die woord meer doeltreffend te maak. Hierdie diens vorm die grondslag van die Christelike erediens van vandag.  Daar is 'n ontmoeting met die Here, anders gestel:  Die Here is hier om jóu te ontmoet.  Die Here is hier sodat julle met mekáár gemeenskap kan hê.
 
Die Here wil hê dat ons Sy woord ken en verstaan want Hy vereis die onverdeelde trou van mense wat Hy red en die onverdeelde vertroue met wie Hy in verhouding tree.  Hy wil hê dat ons Sy Woord ken en dat ons Sy Woord verstaan.

Soms voel dit of die lees van die Woord en die skrifuitleg maar net nog 'n noodsaaklike gewoonte in die kerk geword het.  Jy hoor, maar dit gaan by jou verby.  Nie net in die erediens en die preke nie, ook by al die ander geleenthede waar die Woord verkondig word,  openingstye, stiltetye, kleingroepe, oordenkings, radio, ens.
 
Wat leer Nehemia 8 v 1 - 13 jou oor wat nodig is om God waarlik in aanbidding te ontmoet?  Die eerste ding is dat die volk in verwagting na die Waterpoort toe gegaan het.  Daar moet 'n verwagting wees.  Dit het gemaak dat hulle met oorgawe en begrip geluister het.  Daarom het hulle spontaan en heelhartig gereageer op wat hulle gehoor het.  Kom jy met 'n verwagting, 'n oop gemoed en met begrip na die erediens of na geestelike byeenkomste toe?  Hoor jy in elke deel van die Woord en elke kort oordenking 'n boodskap?
 
Vra jouself af of jou ontmoetings met die Here werklik oop is, of jy jouself oopgestel het vir die Here en jou ontmoeting met Hom.  Dit mag nie net 'n doodgewone gewoonte wees nie. Dit mag nie ter wille van jou eie gewete wees nie.  Dit mag nie om een of ander versteekte agenda wees nie, maar om die Here te ontmoet en te beleef en te ervaar.

Radiokansel © 2019 Alle regte voorbehou.