Logo

Sielskos

Die belangrikheid daarvan dat Jesus spesifiek in Bethlehem gebore is

Verstaan jy wat jy lees met Braam Klopper

26 Desember 2014
Gas: Dirk Venter

Telkens wanneer ons van Jesus se geboorte lees, lees ons pertinent dat Hy in Bethlehem gebore is en daarna word die naam van die provinsie genoem - Bethlehem in Judea. Is hierdie feit, dat Jesus in Bethlehem gebore is, belangrik?

Lukas 2:1-4 lees as volg: In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het.
 
Bethlehem is ook bekend as die Stad van Dawid. In 1 Samuel 16 en 17, word daar baie pertinent verwys na Bethlehem as die Stad van Dawid. Dit is natuurlik die plek waar Dawid op 'n stadium gewoon het. Hy het hom daar gevestig, lank voor Jesus se geboorte, en die stad het bekend gebly as die Stad van Dawid.
 
Jesus kom uit die nageslag van Dawid. Dit hou verband met van die beloftes in die Ou Testament. In al die betrokke skrifgedeeltes word daar spesifiek genoem dat Josef deel was van die nageslag van koning Dawid en daarom moes hy juis tydens die volkstelling na die stad van Dawid, sy voorvader, gaan om daar ingeskryf te word. Die Here gebruik hierdie volkstelling op 'n baie spesifieke manier. Keiser Augusts se doel was net om almal vir belastingdoeleindes te registreer, maar dit skep die geleentheid vir Josef, omdat hy deel van Dawid se nageslag is, om na die Stad van Dawid te gaan om te gaan registreer.

In Miga 5 staan daar: Maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families en Juda, maar uit jou sal daar Iemand kom wat aan My behoort en Hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Hy sal Sy mense 'n kort rukkie prysgee, so lank as wat 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring, dan sal die uit sy familie wat die ramp oorleef het terugkom na die Israeliete toe. Hy sal na vore kom en Sy volk lei deur die krag wat die Here Hom gee, deur die sterkte van die naam van die Here Sy God. Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde, want hulle Leier sal sterk wees. Hy sal vrede bring.

Dit wys vir ons op 'n besondere manier dat daar eintlik groot betekenis lê in hierdie tekste rondom die dorpie Bethlehem. Ons lees so maklik daaroor heen en dink dit is maar net die plek waar Jesus gebore is, maar dit is in werklikheid eintlik baie belangrik dat Hy spesifiek in Bethlehem gebore is.

Radiokansel © 2019 Alle regte voorbehou.