Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Kies om voorspoedig te leef

Deur Dr. Roelf Petersen

Om keuses uit te oefen is die grootste krag wat God vir my en jou gee. Dit stel ons in staat om beheer te neem oor wat ons met ons lewens doen. Maar dit maak 'n mens tog ook 'n bietjie benoud, want dit beteken natuurlik dat ons die gevolge van ons keuses moet dra.

My kinders trek baie keer my been oor my vaderlike prekies wat oor sulke keuses en die gevolge daarvan gaan. Maar die feit van die saak is dat 'n kind slegs 'n verantwoordelikheidsbesef kan ontwikkel deur keuses te maak en te leer uit die gevolge daarvan. Natuurlik probeer ons hulle uit liefde beskerm teen daardie besluite wat rampspoedige gevolge kan hê, maar as feilbare mense slaag ons ook nie altyd daarin nie.

Netso wil die Vader ook intiem by ons keuses betrokke wees. Hy begeer om ons teen ons dom en verkeerde besluite te beskerm. Sy liefdevolle bemoeienis met ons word in die boek van Deuteronomium vasgevang waarin Hy sê: "Luister nou! Vandag gee ek vir julle 'n keuse tussen voorspoed en teëspoed, lewe en dood... Mag jy tog die lewe kies sodat jy en jou nageslag mag lewe! 20Om die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam, jou aan Hom te verbind, bring vir jou die lewe" (Deuteronomium 30:15; 19-20 NLV).

Mag ek en jy reg kies sodat ons Hom behaag en ons nageslag mag lewe.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005