Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Toepaslike Skrifgedeeltes

"Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek,
sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk." (2 Tim 3:16-17)

Vir toepaslike teksverse, kliek op een van die woorde hieronder.

Bekommernisse

"Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met Hom. Vertel Hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir Hom dankie dat jy met Hom daaroor kan praat en dat Hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie gevoel van verligting nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop of dat jy jou weer van voor af begin bekommer.

"Weet julle waaraan julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saakmaak, dinge wat ordentlik en reg is, dinge waaraan God sal dink en van sal hou, dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Ek stel mos vir julle 'n goeie voorbeeld. Ek het baie dinge vir julle vertel. Julle het baie by my geleer. Wat julle My sien doen en hoor sê het, moet julle net so doen en sê. God sal julle nie los nie Hy sal by julle bly. By Hom sal julle veilig en gelukkig voel."
(Fil 4:6-9: Die Boodskap).

Gaan na bo

Beskerming

"Hy wat jou beskerm slaap nooit nie." (Ps 121:3).

"As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag dan weet ek: U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my." (Ps 63:7-9).

"Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd." (Ps 125:2)

"Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, sê die Here, Ek sal jou help en jou red." (Jer 15:20).

"As jy deur die water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder." (Jes 43:2-3).

Gaan na bo

Hartseer

"Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei, en daarvoor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorwegings die dood." (2 Kor 7:9-10).

"Ek sal hulle droefheid in vreugde verander, Ek sal vir hulle uitkoms gee: Ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer hê nie." (Jes 31:13).

"Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word." (Matt 5:4).

"Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, ‘n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God." (Heb 12:11).

Gaan na bo

Hoop

"Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus." (1 Pet 1:13).

"Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het." (Heb 10:23).

"Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte: "So sal jou nageslag wees." (Rom 4:18).

"Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die Verlosser is van alle mense, van almal wat glo." (1 Tim. 4:10).

"Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel." (2 Kor 4:14).

Gaan na bo

Huwelik

"Omdat julle soveel respek vir Christus het, moet die een nie dink hy of sy is beter of belangriker as die ander nie. Elkeen moet bereid wees om dáár te wees vir die ander een.

"Laat ek eers met die vroue praat. Julle moet die leiding van julle mans aanvaar soos ons die leiding van die Here aanvaar. Die man moet die leiding oor sy vrou neem soos Christus die leiding in sy kerk neem. Hy het mos sy kerk uit die kloue van die sonde gered. Soos die kerk dus die leiding van Christus aanvaar, so moet die vroue ook hulle mans se leiding in alles aanvaar.

"Vir die mans wil ek die volgende sê: Julle moet julle vroue liefhê - wees lojaal teenoor hulle en kom julle verpligtinge teenoor hulle na soos Christus dit teenoor sy kerk doen. Hy het selfs sy lewe ter wille van die kerk gegee toe dit nodig was. Dit het Hy gedoen sodat die kerk net God s'n kan wees en daar niks in die kerk moet wees wat nie by God pas nie. Dit het gebeur deur die doop en die woord. So sal niks met die kerk verkeerd wees nie en niemand sal enige fout met die kerk kan vind nie. Die kerk sal net God s'n wees en net vir Hom daar wees. Die mans behoort net so lief te wees vir hulle vroue as wat hulle vir hulleself is. Buitendien, die man wat sy vrou liefhet, het eintlik homself lief, want hulle is mos een in die huwelik. Ek het nog nie iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit is wat Jesus met die kerk doen, want die kerk is vir Hom sy eie Liggaam. Die Skrif sê mos: "'n Man moet sy pa en ma verlaat en met sy vrou gaan saamleef. Die twee sal soos een mens wees." Mense kan hierdie dinge nie altyd mooi verstaan of verklaar nie. Ek noem dit omdat dit vir ons iets leer oor die sterk band wat daar tussen Christus en sy kerk is. Dit geld ook van julle: Elke man moet sy vrou net so liefhê as wat hy homself het en die vrou moet haar man respekteer." (Ef. 5:14-27 uit Die Boodskap)

Gaan na bo

Krag

"Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie." (2 Kor. 4:7).

"Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen." (Jes. 49:5).

"My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." (2 Kor. 12:9).

"Ek gee nuwe krag aan die wat moeg is, Ek maak die moedelose weer vol moed." (Jer. 31:25).

"Maar julle moet vasstaan en nie moedeloos word nie, want julle sal die beloning vir julle optrede ontvang." (2 Kron 15:7).

Gaan na bo

Liefde

"Wie My opdragte het en dit uitvoer - dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hom sal My Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar" (Joh. 14:21).

"Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja 'n offer wat vir God aanneemlik was" (Ef. 5:2).

"En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe" (2 Joh. 1:6).

"Om ander lief te he beteken:

  • om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie;
  • om altyd mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel;
  • om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik daaroor te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie;
  • om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie;
  • om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie;
  • om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie;
  • om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie;
  • om nie sommer vir niks kwaad te word nie;
  • om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom of haar kan terukry nie.

"Maar liefde het ook grense: liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het; liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook g'n einde nie." (1 Korintiërs 13:4-7: Die Boodskap).

Gaan na bo

Vergifnis

"Maar wat nou daarvan as ons iets doen waarvan God nie hou nie? mag jy vra. Wel, dit is juis God se Seun Jesus se offerbloed wat ons geestelik silwerskoon was - daar bly nie een sonde oor nie! Dit beteken dat ons rein voor God kan staan.

Ja-nee, moet my nie verkeerd verstaan nie: As ons wil voorgee dat ons nooit sonde doen nie, slaan ons die bal heeltemal mis. Wie dit sê, praat nie die waarheid nie. As ons egter voor God erken dat ons foute gemaak het en nooit weer dieselfde foute wil maak nie, sal God van sy kant af heeltemal van ons sonde vergeet. Hy sal ons ook geestelik skoon was van alles waarvan Hy nie hou nie. Glo dit maar, want God is getrou aan sy beloftes en doen wat reg is." (1 Johannes 1: Uittreksel uit Die Boodskap)

Gaan na bo

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005