Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Woorde gee lewe, of maak dood!

Spreuke 18:21

God se woorde gee lewe

God gee aan ons lewe-met-Hom deur middel van ons verhouding met die mens-geworde Woord, Jesus Christus, wat ons in sy Skrif-woord, die Bybel, ontmoet.

Ons woorde kan lewe gee

Ons bedien die lewe wat daar in Jesus Christus is aan ander wanneer ons so vol word van sy Woord (Jes 50:4-5; Jer 23:21-22) dat dit oorloop na ander (Luk 6:45; Joh 7:38); wanneer ons met die vrug en gawes van die Heilige Gees belangstel, luister, omgee, uitreik, raadgee, konfronteer. Dan praat ons:

 • God-gerigte woorde wat God wil tevrede stel (Matt 12:36; 2 Kor 5:9; Kol 3:17).
 • Ekonomiese woorde wat geweeg is; nie te veel of the min is nie; die ander persoon kans gee om klaar te praat sonder om hom in die rede te val (Spr 15:28; Jak 1:19).
 • Raak woorde wat volg op goed luister en uitklaar wat die ander prater bedoel (1 Kon 3:9; Spr 18:13).
 • Liefdeswoorde wat opbou, waardeer, bemoedig, troos, lei, leer, waarsku, vergewe, ens. (Ef 4:25-5:5; Kol 4:6)
 • Geduldswoorde wat genoeg tyd en moeite doen om te kommunikeer omdat die ander persoon vir jou saakmaak (Fil 2:3-4).
 • Waar woorde, want waarheid en lewe loop saam (Joh 14:6; Ef 4:15,25).
 • Wyse woorde wat God se wil in ’n praktiese situasie aandui (Spr 25:11; Kol 1:9-
  10; 3:16; 4:5,6).

Ons woorde kan doodmaak

 • Te veel woorde: Graag-praters luister swak, ken nie die kuns van vra nie, oorheers 'n gesprek, val ander in die rede, en is beterweterig. Praatsiekte en gehoorgestremdheid kom van self-gerigtheid i.p.v. God-gerigtheid en jy-gerigtheid. Moontlik word jy gedryf deur 'n begeerte na aandag, of beheer, of mag (Spr 10:19; 18:13; Jak 3:1; Jes 5:21; Joh 7:18).
 • Seermaakwoorde: Woorde word 'n vlymskerm mes waarmee jy mense wond: hulle verneder, beskinder of vloek (Matt 5:21-22; Spr 12:18; 26:28; Jak 2:2-3; Ef 4:31). Sulke woorde kom dikwels uit 'n hart wat oorheers word deur begeertes na besit, aansien, posisie, gemak, ens.
 • Vinnige woorde: Dis wanneer jy aanmekaar babbel, praat voor jy dink, of te gou raad gee sonder om te luister. Waarom? Miskien is jy lui; of gee nie werklik om vir die ander persoon nie; of jy is baie onseker van jouself; of jy probeer ander beindruk (Jak 1:19; Spr 29:20).
 • Valse woorde: Jy verstaan verkeerd; gee 'n verkeerde naam vir die probleem; oorvereenvoudig; vertel leuens; ens. Dis praat los van God en die insig wat Hy gee (Jes 5:20; Jer 6:14; Spr 6:16-17a).
 • Vleitaal: Jy gebruik 'n heuningkwas, maar deins terug van konfrontering. Jy soek moontlik die guns van mense en nie die eer van God nie (2 Tim 4:3-4).
 • Te min (geen) woorde: Geleenthede om te praat word verpas, dalk omdat jy mense vrees en nie genoeg respek vir God het nie (Joh 12:43; Matt 10:33).

Vorster Combrink (Bestuurder Beradingsdiens)

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005