Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Vier jou vrouwees!

9 September is nasionale vrouedag ... daarom 'n paar Bybelse perspektiewe op vrouwees.

Die geskiedenis beskryf die onmenslike druk wat samelewings op die vrou geplaas het. Sy  is misken en misbruik. Sy is veral in androsentriese (man-gesentreerde)  kulture gesien en gereduseer tot besitting, slavin, seksobjek, heks of voortbrenger van kinders. Sy was onvry ... en die verdrukker-man natuurlik ook!

Vroue het op twee maniere op die druk reageer. Aan die een kant het sy ingeval by die onmenswaardige tradisionele opvattings. Aan die ander kant het sy haar verset met feministiese (vrou-gesentreerde) seksisme.

Die Bybel kies nie vir een van die twee stereotipes nie. God beskou die vrou as  andersoortig as die man, maar gelykwaardig en volledig geskep as beeld van God, gelyk in sondigheid, mede-verlos deur Jesus Christus, gelyklik bedeeld met  Geestes-gawes  en mede-erfgenaam van  die heerlikheid.

Die opstandingskrag van Jesus Christus bevry die vrou en ontsluit haar tot volwaardige vrou-mens, koningin, deelnemer aan die volle spektrum en ryke verskeidenheid van koninkryksdiens!

Die profiel van die bevryde vrou word in die Bybel getrek: Gulda (2 Kon 22:14-20), Debora (Rig 4 en 5), Abigail (1 Sam 25), Maria (Luk 10:38-42), dissipels soos Maria Magdalena (Luk 8:1-3), die getuies van sy opstanding (Matt 28:9-10; Joh 20:16-18), deelnemers aan gebed, profesie en sang (1 Kor 11:4,5; 1 Tim 2:8-9; Ef 5:19; Kol 3:16) en aktiewe dienswerkers (1 Tim 3:11; Rom 16:1; Hand 18:26).

Waarvoor kies jy as vrou vandag?
Vir onvryheid, verskraling, minderwaarheid, passiwiteit, selfgesentreerdheid en roepings-versuim?
Of: 'n Kwaliteitlewe van volwaardige diens, balans, oorvloed en vervuldheid?

Vorster Combrink  (Bestuurder Beradingsdiens)

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005