Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

My Verlosser Leef ... In my!

Filippense 3:1 - 4:1

Daar word beweer: "Jesus het nie uit die dood opgestaan nie. Daar is nie bewyse daarvoor nie. Hy was 'n gewone mens en sy bene lê vandag nog iewers begrawe".

Wat sal ons antwoord?  Ons kan die apostels en honderde ander getuies nader roep. Hulle het immers getuig: "Jesus het aan ons verskyn. Hy lewe!" So sou ons 'n goeie regsaak kon opbou ... maar nie een van die getuies lewe meer nie.

Gelukkig het van die mense aan wie Jesus verskyn het hulle getuienis neergepen as die betroubare en geinspireerde Skrifwoord van God (2 Pet 1:20-21). Die teenargument sou kon wees: "Die Bybel is 'n subjektiewe geloofsdokument, histories onbetroubaar en bewys nie dat Jesus uit 'n maagd gebore is, dat Hy opgestaan het, of dat Hy opgevaar het na die hemel nie".

Daar is nog iets belangriks en onaanvegbaars wat getuig dat Jesus werklik opgestaan het: Hy leef vandag deur sy Heilige Gees in sy volgelinge en hulle lewens wys dit! Sy opstandingskrag werk vandag voort in die ware gelowiges. Hoe lyk so 'n opstandingslewe? Maak die opstandingskrag van Jesus jou anders as mense wat dit mis?

Ja, beslis. Paulus het albei ervaar: 'n lewe sonder Jesus en 'n lewe met Hom.

Daar was 'n tyd toe iets anders as Jesus Paulus beheer het. Hy het verlossing, lewe en identiteit gesoek in sy besnydenis, afkoms, familie, kultuur, teologie, ywer en prestasie, en sy haat vir Jesus se volgelinge. Ons kan vandag ook Jesus-loos lewe - wanneer ons beheer word deur afkoms, geld, opleiding, besittings, genot, groep, tradisie, kultuur, gewoontes, liggaamlike voorkoms of krag, sukses eer/ goedkeuring van mense, godsdienstigheid, gemak, kos, sport, ens.

Maar gelukkig het daar 'n groot omkeer plaasgevind. Op die Damaskus-pad het die opgestane Here Jesus die beheer van Paulus se lewe oorgeneem. Paulus het besef dat hy op iets vertrou het wat niks beteken. Dit wat vroeer geblink het, verdof nou in die glans van Jesus Christus. Sy vorige status en identiteit is as drek ontmasker toe Jesus se heerlikheid daaroor skyn.

Paulus het Jesus persoonlik leer ken as sy enigste Verlosser en Here. Daarom behoort ons as gelowiges een hartstog te hê: "Al wat ek wens, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind" (3:10a).

Die Here Jesus werk sy karakter uit in ons deur sy Gees: getrouheid (4:1), blydskap (3:1), sekerheid (3:1), eensgesindheid (4:2), onbesorgdheid (4:6) en heiliging (4:8-9). Die intieme lewe met die lewende, opgestane Here Jesus word sigbaar in ons geloof, hoop en liefde!

Het Jesus werklik opgestaan uit die dood? Ja, natuurlik! Die Heilige Gees getuig en oortuig daarvan deur die Bybel en deur Jesus se  lewe in ons wat glo.

Kom ons wees lewende getuies van die lewende Here Jesus Christus!

Vorster Combrink (Bestuurder Beradingsdiens)

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005