Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Beradingstemas

Laat God jou verlig!

Johannes 1:1-18

Donker is simbool van sonde en dood. Lig is beeld van helderheid,vreugde en lewe!

Johannes kies lig as die tema van sy lied oor Jesus se koms na die aarde. Lig verwys na God wat heilig en regverdig en genadig is.

Daar het 'n aaklige donkerte oor God se skepping toegesak met die paradyssonde. Van toe af  was daar onkunde; verwarring; afgodery; vrees vir mense; vernieling van die natuur. Mense soek lig buite God by ander mense, voorspoed, werk, politiek, ontspanning...

God laat egter nie toe dat iets die glans van sy heerlikheid verdof nie. Hy is die ware Lig (Psalm 27). Hy sal oor sy skepping bly skyn, en die harte en lewens van sy kinders bly verlig.

Reeds in die Ou Testament het God sy profete gegee as stippeltjies lig, sterretjies wat sy lig weerkaats. Die grootste van die profete was Johannes die Doper, die môrester, wat die dag van die Here aangekondig het (7b). Dan kom die skemerlig met dagbreek (9a). En uiteindelik breek die Son met krag oor die horison ... verblindend en skitterend:  Kyk, die Lam van God! (29). Dis voldag! God se heerlikheid en verbondsliefde word sigbaar. In Jesus Christus skitter God se heerlikheid (doksa): sy glans, glorie, roem, eer, gewig, belangrikheid! (14).

Die lig hét gekom, maar hoekom is daar nog so baie donkerte op aarde? Waarom sypel die donker nog steeds van buite af  my huis en hart binne? Maak die lig ooit 'n verskil?

Ja, die lig hét 'n uitwerking. Johannes beskryf vyf reaksies op die lig aan die hand van vyf grense/sirkels:

  1. Die buitenste sirkel waarby die Lig uitkom, is die duisternis waar die satan heers (5).  Die magte van die Bose kom in aktiewe verset teen God, maar die duisternis kon die Lig nie uitdoof/oorweldig nie!
  2. Die tweede sirkel wat die Lig bereik, is die wêreld / kosmos (9,10). Dit is die valse gelowiges wat deur die Satan verlei en verblind word. Die lewenslig skitter in die wêreldnag  ... en tog het die wêreld Jesus nie as die Lig erken nie.
  3. Vervolgens bereik die Ligstrale Jesus se eie mense - sy eiendom, die volk Israel (11). Die reaksie is skokkend: Sy eie mense het Hom nie aanvaar / verwelkom nie.

Hierdie drie - die Bose, die wêreld en mense uit Israel - verkies die donker bo die lig! Is die donker dan tog sterker as die lig? Het die donker dan tog die laaste sê?  Nee! God sal sy werk deur niks laat keer nie!

  1. Die Lig bereik die vierde sirkel: die kinders van God (12,13). Hulle word verlig, en uit God gebore, en daarom reageer hulle gepas: Hulle glo in Hom, hulle neem Hom aan, en kry deel aan die ewige lewe, die gemeenskap met God.
  2. Die Lig dring ook deur tot by die vyfde sirkel  ... ons (14,16): Johannes, die gelowiges in Efese aan wie hy skryf, ek en jy persoonlik! Ons reaksie: Ons sing saam met Johannes van die helder en oorvloedige genadelig wat oor ons skyn.

Wat is jou reaksie op die Lig? Is jy deel van die vyfde adres? Is jy  waarlik bly oor die Lig van Betlehem? Het jy beleef hoe jou sonde dit helder oordag stikdonker laat  word het op Golgotha? Het jy die heerlikheid van Jesus gesien toe Hy opgestaan het uit die dood? Het die lig van die Pinstervuur jou verwarm?  Is jy  besig  om elke stukkie donkerte van jou lewe na die lig van God  se Woord te bring: jou sonde, seer, vrees, eensaamheid? Leef jy in die lig van God se heerlike teenwoodigheid, soos Psalm 89:6 (berym) dit stel:

Hoe salig is die volk wat luister na u woord, Hule wandel in die lig wat van U afstraal voort.

As jy die Lig gesien het en dit verwerp, sal jy bly rondtas in die donker en verdwaal, en uiteindelik in die buitenste duisternis kom. Maar, as jy wakker word en uit die dood opstaan, sal Christus jou lewe verlig (Efesiërs 5:14). Jou liefde sal brokkies van God se lig wees wat jy aan mense uitdeel rondom jou in die donker land van ons.

Vorster Combrink (Bestuurder Beradingsdiens)

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005