Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Beradingstemas

Groei na volwassenheid

"Streef na die geestelike volwassenheid" - 2 Kor 13:11

Wanneer 'n babatjie gebore word, is hy/sy reeds reeds 100% mens. Geboorte is die beginpunt van 'n proses waardeur dié klein mensie groei na 'n 100% groot mens. Hy word geleidelik al meer wat hy reeds is.

As Christene begin ons lewensreis nie by 0% en dan ontwikkel ons geleidelik tot 100% volmaaktheid nie. Nee, ons ewige lewe begin met wedergeboorte waardeur ons reeds 100% deel kry aan Jesus Christus en aan sy volwassenheid (Heb 7:26-27). Ons word dan reeds volledig kinders van God (Joh 1:12-13; 1 Joh 3:1).

Ons eindbestemming is die 100% toekomstige heerlikheid (Rom 8:21; Ef 4:13; 1 Pet 1:4; Op 21:1-15).

Tussen die 100% beginpunt en 100% eindpunt lê die spanningslyn van reeds en nog nie. Ek is reeds kind van God (2 Kor 5:17; Kol 2:10), maar nog nie volmaak nie (Joh 1:8-9; Rom 7:18-19).

Die Heilige Gees vat ons hande op hierdie lewensreis tussen werdergeboorte en verheerliking en help ons om deur groei en stryd al meer te word wat ons reeds in Christus is (Joh 15:5; 1 Kor 3:6; Ef 4:15).

Ons verantwoordelikheid is om God se groeimiddels te gebruik: sy Woord, gebed, en gemeenskap van gelowiges (waarvan berading deel is) (2 Kor 5:20; Ef 4:15;Kol 1:28).

Dink net watter groot verskil volwasse Christene kan maak aan al die probleme wat ons tans in ons land beleef!

Vorster Combrink (Bestuurder Beradingsdiens)

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005