Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Beradingsartikels

Vergifnis: 'n Geskenk en 'n Opdrag

Waarom vergewe God 'n mens?

God haat sonde en wil dit straf. Hy het die sondaar lief en wil hom verskoon. Daarom straf God straf sy Seun vir die sonde van sondaars. Jesus Christus betaal die rekening van skuld volledig (Joh. 19:30). Jesus is die rede waarom God mense vergewe.

Hoe kry ek deel aan God se vergewing?

 • Herken jou sonde en gee dit die regte naam, sonder versagting.
 • Erken dat jy teen God en jou naaste gesondig het (Ps 51)
 • Bely jou sonde met berou aan God (Ps 32)
 • Glo/aanvaar dat Jesus volledig in jou plek aan jou kruis vir jou sonde gestraf is (Rom 3:25-26; 4:25; 8:1; Jes. 1:18).
 • Ontvang God se vergifnis en vryspraak as 'n geskenk (Joh. 5:24; Ps 103:12; Miga 7:14).
 • Bely ook jou sonde aan mense (Matt 5:23-24; Jak 5:16)
 • Vergewe die mense wat teen jou gesondig het (Kol 3:13; Matt 18:15-35).

Die roete wat hier beskryf is, geld wanneer iemand vir die eerste keer tot geloof in Jesus Christus kom, maar dit geld ook vir gelowiges wat daagliks met hulle sondes na God toe moet draai (1 Joh1:8-10).

Wat moet ek aan God bely?

Om jou skuld teenoor God te bely, is nie maklik nie, want dan moet ek erken:

 • Ek is nie gemaak vir myself nie, maar vir die glorie van God.
 • Die lewe gaan oor meer as om te kry wat ek wil hê en om my gelukkig te maak.
 • My koninkryk het in die pad van God se koninkryk gekom.
 • Ek is selfgesentreerd, selfverdedigend, veroordelend.
 • Ek is ongeduldig en aggressief as iemand in die pad kom van dit wat ek wil hê.
 • Ek stel myself bo God ten spyte van my Christenskap, geloofservaring, Bybelkennis, en my aktiwiteite in die gemeente.

Is my sonde te groot om vergewe te word?

God vergewe berouvolle sondaars volkome (Rom 5:1,2; Ps 32:1,2; Jes. 43:25). Ons word nie vergewe op grond van die ons berou, of eie prestasie, of kerklidmaatskap, of my doop nie, maar slegs op grond van Jesus Christus se lewe, dood en opstanding. Vergifnis is 'n gratis geskenk wat deur middel van geloof ontvang word Ef. 2:10; Rom 5:1).

Wat van die sonde teen die Heilige Gees?

Daar is net een sonde wat nooit vergewe word nie, en dis die laster teen die Heilige Gees, dit wil sê as iemand Jesus as die Christus finaal, openlik, volhardend  en permanent verwerp met sy belydenis en lewe (Matt 12:22-32; Heb 6:1-12;  10:26-31; Gal 5:19-21).

Wat gebeur as ek nie my skuld bely en deur God vergewe word nie?

As 'n mens nie die vergewing van God aanvaar nie, is daar slegte gevolge, bv. uitputting, moegheid, depressie, aggressie, selfbejammering, vervreemding van God, onttrekking van mense, selfregverdiging en mense, vreugdeloosheid, insinking in Bybellees en gebed (vergelyk byvoorbeeld (Ps 32:3-4; 2 Sam 1,12; Ps 51). Wie nie vergewe word nie, gaan verlore (Luk 10:10-16).

Moet ek my naaste ook vergewe?

Omdat God die berouvolle sondaar vergewe, verwag Hy dat ons mekaar ook sal vergewe (Matt 6:14-15; 18:21-35). God haat hardheid, onvergewensgesindheid, onversoenlikheid en haatdraendheid (Ef. 4:31-5:1; 1 Kor. 11:17-34).  Deur sy genade is dit moontlik om ander te vergewe. Vra die Here om jou te wys watter mense jou in die verlede seergemaak het, bv. ouers, boeties en sussies, familie, skoolmaats, onderwysers, werk kolegas, huweliksmaat, ens. Maak 'n lys van die name en insidente en spreek hierdie persone een vir een vry. Bid vir elkeen en gee hulle oor aan God – Hy is die Regter en Verlosser. Vra die Heilige Gees om jou opregte liefde te gee vir hulle (1 Pet 2:18-25; 3:8-12).

Moet 'n mens God vergewe?

Nee, want Hy is absoluut heilig en doen geen sonde nie en hoef nie vergewe te word nie.

Moet 'n mens jouself vergewe?

Nee, deeglike ontleding van Skrifgedeeltes binne hulle konteks toon dat die Bybel nie selfvergifnis leer nie. Die volgende kan oorweeg word in die geval waar 'n persoon beweer dat hy homself nie kan vergewe nie:  (1) Die persoon verstaan nie of neem nie God se vergewing aan nie. (2) Hy is nie gewillig om die diepte van sy eie sondige natuur te erken nie. (3) Hy is spyt dat hy 'n kans laat verbygaan het om te kry wat hy graag wou hê. (4) Hy stel sy eie standaard vir reg en verkeerd. (5) Hy tree op as sy eie regter.  'n Persoon wat sê hy kan homself nie vergewe nie, moet begelei word tot 'n Bybelse verstaan van homself, sy sonde, en van God se vergewing in Jesus Christus (Mark 2:5; Jes. 38:17; 43:25; 44:22).

Wat moet ek met God se beloftes vir vergewing maak?

Aanvaar sy beloftes, bv.  Job 14:17; Jes. 1:18; 38:17; 43:25; 44:22; Ps 103:12; Miga 7:19; Jer 31:34;

Bronne:
De Haan, M.R.  1985. Have I been too Bad to be Forgiven? A Radio Bible Class
    Publication. Grand Rapids : Thomas Nelson.
Jones, R.D. 2000. Forgiveness: "I Just Can’t Forgive Myself!" Phillipsburg : P&R
    Publishing.
Tripp, P.D. 2007. A Quest For More: Living for Something Bigger than You.
    Greensboro : New Growth Press.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005