Logo

Om in vrede te leef

PSALM 131

Daar is soms 'n groot onrustigheid rondom ons: die beweging van voertuie op 'n besige snelweg; die miernes van aktiwiteite by die werk of skool; die gewerskaf van mense in die fabriek.

Ps 131 vertel van die onrustigheid van 'n klein kindjie op sy ma se skoot. Hy kriewel en kerm want hy soek melk!  Ons is partykeer ook so onrustig. Ons jaag om doelwitte te bereik, is angstig om geld te maak, en gryp koorsagtig na alles wat ons kan geniet.

Die skrywer van Psalm 131, Dawid, het by tye groot druk beleef: die rumoer van oorlog, die woede-uitbarstings van Saul, die vloeke van Simei. Maar nou beleef hy innerlike vrede. Nie die soort kalmte van iemand wat ontspan met 'n glas wyn in die hand of wat 'n kalmeerpil gesluk het nie. Nee, dis 'n vrede te midde van die traumas, sweet, pyn en probleme van die gewone lewe!

Waar kom onrus vandaan?  Die kernoorsaak is hoogmoed: Ek is behep met myself. Ek jaag na goed wat te groot en te moeilik vir my is. Ek is dors vir respek en erkenning en 'n groter inkomste. Ek wil hierdie dinge só graag hê. My hoogmoed laat my ook oor God-bedoelde grense gaan. Ek gryp na goed wat nie pas by my unieke ontwerp en roeping nie. Ek hap te groot. Ek wil beheer vat oor my gesondheid en mense en geleenthede. Dis waarom ek so onrustig,  gestres, geïrriteerd of terneergedruk raak.

Hoe kry 'n mens vrede? Jesus Christus het ware vrede vir ons kom verdien. Hy het die rus van die hemel prysgegee en in die onrus van hierdie lewe kom staan. Hy het ons sondeskuld op Hom geneem. In ons plek het Hy die grootste onrus denkbaar verduur toe God Hom verlaat het! Daarom word Hy in sy Vader se arms terug ontvang as Hy sê: "Vader in u hande gee Ek my gees oor".  Jesus het vir jou Vaderarms verdien om jou vas te druk, 'n Vaderskoot om op te sit, 'n Vaderhart waarin Hy jou wegbêre.

Hoe hanteer jy die storms en krisisse in jou lewe?  Hanteer jy dit op jou eie, onafhanklik van God, met hoogmoed? Met 'n uitredeneer om 'n logiese verklaring te kry? Die  Here weerstaan die hoogmoediges,  maar aan die nederiges gee Hy genade. Maak jou tuis op die Vader se skoot. Wees vergenoeg met sy beloftes, sy sorg, sy leiding. Werp jou  bekommernisse op Hom. Vertrou Hom.  Doen wat Hy van jou verwag.

Die Here Jesus het jou deur geloof reeds deel gegee aan sy oorwinning oor verterende begeertes. Sy Gees sal jou deur 'n speen-proses vat,  en jou ook daagliks vrymaak van die oorheersing van begeertes. Jou taak is om God te begeer en jou begeertes vir Hom oop te maak en Hom daarmee te vertrou.

Die dag sal aanbreek wanneer Hy die onrus van die sonde vir altyd sal stilmaak.  Dan sal die kind groot wees, 'n bruid, en haar rus vind in die arms van God, haar Bruidegom.

Dan geniet ons die ewige rus en vrede in God se teenwoordigheid!

25 Junie 2009

Radiokansel © 2019 Alle regte voorbehou.