Logo

Beradingsartikels

Hoop

"Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker" - Heb 6:19–20

Valse hoop

Mense sê soms: "Ek hoop ek sal slaag, maar ek is nie seker nie". Die woorde gee uitdrukking aan onsekerheid: Ek kan tref of mis. Die sekulêre siening van hoop kom neer op 'n begeerte om iets te bereik.

Hierdie soort hoop is eintlik twyfel: Ek twyfel of ek enigsins sal slaag; ek sien geen oplossing nie; my omstandighede sal nooit verander nie; God is ver; ek is vasgevang; mense stel my altyd teleur; ek het geen rede meer om te lewe nie. Sulke gedagtes gaan dikwels gepaard met teleurgesteldheid (hartseer oor onvervulde begeertes); moedeloosheid (geen moed om weer te waag); ontnugtering (oor beloftes wat nie nagekom is nie); depressie; angs en wanhoop. 'n Voorbeeld van iemand wat alle hoop verloor het, is Saul wat uiteindelik selfmoord gepleeg het (1 Sam 31).

Wêreldse hoop word dikwels gerig op mense (Jer 17:5–8). Maar mense is onbetroubaar (Spr. 20:6; 1 Tim 6:17). Dieselfde geld vir dit wat mense tot stand bring: politiek (Ps 9:15); ekonomie (Pred. 7:14); militêre mag (Jes. 30:15-16; die regstelsel (Ps 58:1-2); werk (Pred. 4:8); geld (1 Tim 6:17); rykdom (Job 31:24-28; Ps 52:1-7); verhoudinge (Mal 2:14); gesondheid (Ps 38:3); en godsdiens (Heb 10:11).  Mense wat hierdie afgode vertrou, se hoop word beskaam (Ef. 2:12).

Ware hoop

Die Bybel leer dat hoop 'n vaste verwagting is dat iets sal realiseer. Bybelse hoop plaas vertroue in God (Jer 14:22; Ef. 1:12), Hy is altyd dieselfde (Jak 1:17; Heb 13:8); standvastig(Ps. 33:18), getrou (2 Tim 2:13; Tit 1:2); betroubaar (Ps 62:5; 2 Cor 1:20); onfeilbaar (Ps 33:18; Ps 42:5-6). Ware hoop:

  • vertrou uitsluitlik op God in die slegste denkbare omstandighede (Klaagl. 3:19-25);
  • verwag dat God sy plan sal uitvoer vir sy eer en die welsyn van sy kinders (Rom 8:28);
  • wag met volharding op God (Rom 8:24-25);
  • vertrou God vir sy sorg en voorsiening (Fil. 4:19); his krag (Ef. 1:18-19); en sy redding (Ps. 40:1; 130:5–6).

Alles in hierdie bedeling is tydelik, gebroke en onvolledig. Ons sien daarom uit na die gelukkige dag waarop die heerlikheid van Jesus Christus sal verskyn (Titus 2:13), en verwag ons ons onverganklike en onbesmette erfenis (1 Pet 1:3-5). In tussentyd het ons  'n voorsmaak van die toekomstige heerlikheid: Die vrug en gawes van die Heilige gees is die eerste uitbetaling van die toekomstige heerlikheid waarop ons hoop (Rom 5:2; Ef. 1:13–14). Hoop bring vrug voort: lof (Ps 71:14); vreugde (Rom 5:2; 12:12); reinheid (1 Joh. 3:3); volharding (1 Tes 1:3); getuienis (1 Pet 3:15).

The Solid Rock – Edward Mote
My hope is built on nothing less
than Jesus' blood and righteousness;
I dare not trust the sweetest frame,
but wholly lean on Jesus' Name.
Refrain:
On Christ, the solid Rock, I stand;
All other ground is sinking sand (2X)
When  darkness veils His lovely face,
I rest on His unchanging grace;
In every high and stormy gale
my anchor hold within the veil.
His oath, His covenant, His blood,
support me in the whelming flood;
When all around my soul gives way,
He then is all my hope and stay.
When He shall come with trumpet sound,
Oh, may I then in Him be found;
Dressed in His righteousness alone,
Faultless to stand before the throne.

Bronne:

DIE BYBEL. 1983. Kaapstad : Bybelgenootskap van Suid-Afrika.
EASTON, B.S. Hope in International Standard Bible Encyclopaedia
HUNT, J. 2005. Hope: The Anchor of the Soul.  Biblical Counseling Keys  
Dallas: Hope for the Heart
NELSON, W.B. Hope in Evangelical Dictionary of Biblical Theology

22 Mei 2009

Radiokansel © 2019 Alle regte voorbehou.