Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Beradingsartikels

Hersaamgestelde gesinne: 'n Uitdaging vir Christene

God het die huwelik bedoel om lewenslank te duur (Mal 2:14-16; Rom 7:2), maar weens ons sondige harte maak Hy voorsiening vir, en reguleer Hy egskeiding (Matt 19:8-9; 1 Kor. 7:12-15).

In 'n gebroke wêreld skei gelowiges en trou dan met iemand anders. Soms is daar kinders uit die vorige huwelike. Die volgende sake is van belang vir persone wat hertrou
en in 'n nuut saamgestelde gesin leef:

 1. 'n Deeglike verwerking van die vorige huwelik se sondes:
  • Grondige selfondersoek oor eie huweliksondes en versoening met God
  • Deurwerk van die wonde wat toegedien is deur die huweliksmaat & vergewing van die persoon
  • Versoening met eks in Christus indien moontlik
 2. 'n Afhandeling van die egskeiding volgens Bybelse beginsels:
  • Toets van egskeiding aan Bybelse gronde
  • Konstruktiewe kommunikasie tydens die egskeidingsproses
  • 'n Deeglik onderhandelde skikkingsooreenkoms met Christelike regshulp
  • Herstrukturering van die toekomstige verhouding met eks
  • Hulp aan kinders om die trauma van hulle ouers se mislukte huweliksverhouding, die egskeiding en verliese te verwerk
  • Betrek van die gemeente waarvan die persone deel is.
  • Rekonstruksie van jou lewe as geskeide
  • Voortgesette pogings tot versoening en moontlike hertrou met eks
 3. Sluit van 'n nuwe huwelik in die Here
  • Bepaling of hertroue Bybels gegrond is
  • Gaan eers huwelik aan nadat bagasie uitgesorteer is deur beide en hulle identiteit in Christus hervestig is - laat genoeg tyd hiervoor toe
  • Voorbereiding vir die volgende huwelik deur paar en hulle kinders
  • Verhoudingsbou met toekomstige gade se kinders
  • Verhoudingsbou tussen kinders uit vorige gesinne
  • Toepaslike verhoudingsbou met die vorige huweliksmaats
  • Optrek van 'n deurdagte huwelikskontrak
  • Herskryf van testamente soos nodig
 4. Herbou van 'n nuwe gesin
  • Bou saam as ouers en kinders 'n nuwe gesinskultuur onder Jesus Christus as Hoof
  • Omskryf nuwe rolle en verantwoordelikhede duidelik
  • Verhoudingsbou met die families & vriende van die getroudes
  • Inskakeling by 'n gemeente

Soek God se leiding in jou huwelik, egskeiding en nuwe huwelik/gesin. Hy sal jou lei om sy wil te doen (Matt 6:9-14,33;  Luk 11:14). Hy maak sy wil bekend in sy Woord (vergelyk bv. 1 Tim 2:3-5; 3:4; 5:4,8; Tit 2:3-5; Ef. 6:1-4; Matt 26:38).

Maak gebruik van 'n Bybelse berader om die uitdagings van 'n hersaamgestelde gesin aan te spreek.

5 Maart 2009

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005