Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Beradingsartikels

Bybelse lig op stres

Elke mens word deurlopend blootgestel aan stressore of druk. Die druk kan van buite kom, bv. die positiewe of negatiewe optrede van ander persone teenoor jou, groepsdruk, landsomstandighede, ens. Druk kan ook van binne kom, bv liggaamlike siekte, gestremdheid/gebreke of tekorte.

Ons het weinig beheer oor die stressore, maar ons kan wel kies hoe ons op hulle gaan reageer. Die wyse waarop 'n mens op stressore reageer (met denke, begeertes, vrese, emosies en gedrag) staan bekend as stres. Stres is eg menslik en kan positief wees, maar kan ook negatief (sondig) wees.

'n Mens kan kies om stressore/druk met sondige denke te hanteer, bv.:

 • Absolutistiese denke oor jouself: "Ek mag nie misluk nie"; oor ander: "Sy mag nie so met my maak nie"; oor jou omstandighede: "Ek verwag elke nag dat hulle my gaan oorval en beroof"; oor God: "Die Here het 'n slegte hand aan my uitgedeel".
 • Swart-wit-denke: "Ek is goed of sleg"; "Ek is maer of vet".
 • Persoonlike denke: Ek neem enige kritiek persoonlik op
 • Negatiewe denke oor self: "Ek is 'n mislukking".
 • Katastrofering: "Ek sal nooit die eksamen slaag nie".
 • Oorveralgemening: As een ding skeefloop, dink ek alles is 'n totale flop.
 • Gefilterde denke: Ek kyk na die lewe deur 'n donkerbril.

Slegte denke beïnvloed die liggaam: Normale denke stimuleer die afskeiding van adrenalien en dan praat ons van goeie stres wat ons optimaal laat funksioneer. Negatiewe (valse) denke veroorsaak die oorafskeiding van adrenalien en fisiese simptome kan voorkom soos vergrote pupille, hoofpyn, droë mond, pyn in nek, rug, skouers, hartkloppings, pyn op borskas, ens. Indien die stres te lank aanhou, kan dit oorgaan in uitbranding, met simptome soos uitputting, gedistansieerdheid van mense, sinisme, depressie, ens.

Hantering van stres:   Mens kan nie kies wat met jou gebeur nie, maar God gee aan ons as sy kinders die vermoë om te kies hoe ons  daarop gaan reageer. Daar is basies drie maniere om stressore te hanteer:

handlingOfStress

Ons kan leer om ons denke oor God, self en ander pro-aktief te prosesseer (Rom 12:1.2; Fil. 4:8-10) en wanneer ons die stressor konfronteer, op God te fokus. Vier wenke:

 • Spandeer tyd met God.
 • Vertrou God vir sy sorg en vat jou bekommernisse na Hom toe.
 • Moenie self probeer beheer vat nie maar erken God se beheer.
 • Leer om geduldig op God te wag.

5 Maart 2009

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005