Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Beradingsartikels

Bybelse hulp aan persone met obsessies & kompulsies

In sy resensie van die boek van Ian Osborn: Can Christianity Cure Obsessive-Compulsive Disorder?  doen Eric Johnson 'n beroep op Christene om psigiatriese en sielkundige terme, modelle en praktyke te toets en Christelike wetenskappe te ontwikkel wat byvoorbeeld (1) mense nie bloot as organismes sien nie, maar ook as beeld van God, afhanklik van Hom en gesentreer in Hom; (2) wat sonde as die kern van psigopatologie beskou; en (3) wat beradingsmodelle ontwikkel wat op Jesus Christus se dood en opstanding fokus. Johnson vertrou dat Christene in psigiatrie, psigologie en die ander menswetenskappe in die komende dekades sal wegbreek van die sekularisme se houvas op hierdie terreine, en mense op 'n Christelike wyse verstaan, en beradingsmodelle ontwikkel wat aan die Christelike standaarde voldoen vir goeie wetenskap en goeie berading.

Michael Emlet in sy OCD: Freedom for the Obsessive-Compulsive het so 'n uitgesproke Bybelse beradingsbenadering en -praktyk, en van sy insigte word vervolgens met die leser gedeel.

Die American Psychiatric Association (APA) omskryf obsessies as aanhoudende idees, gedagtes, impulse of beelde wat beleef word as indringend en onvanpas en wat merkbare angs of ontsteltenis in die indiwidu veroorsaak. Die indiwidu probeer om hierdie gedagtes of impulse te onderdruk of the neutraliseer met ander gedagtes of optrede, dit is kompulsies.

Algemene obsessies is onder andere:

 • Aanhoudende gedagtes oor besmetting.
 • Aanhoudende twyfel ("Het ek die oond aangeskakel?").
 • 'n Behoefte om dinge in 'n spesifieke volgorde te rangskik.
 • 'n Behoefte om 'n taak "presies reg" uit te voer.
 • Aggressiewe en afskuwelike impulse (om jou kind seer te maak).
 • 'n Terugkerende seksuele fantasie.
 • 'n Irrasionele, aanhoudende vrees dat jy 'n dodelike siekte sal opdoen.

Kompulsies is herhalende aksies om angs of ontsteltenis te voorkom. Iemand met 'n besmettingsobsessie sal sy hande tot dertig keer op 'n dag was. Kompulsies wat algemeen voorkom, is byvoorbeeld:

 • Herhaalde gedrag (seker maak, was, skoonmaak, aandring op versekeringe, rangskik, doen van take in 'n bepaalde volgorde).
 • Opgaar van dinge soos tydskrifte of koerante.

Wat is die oorsake van obsessies en kompulsies? 'n Bybelse verstaan van die mens glo dat die gedagtes en begeertes van die menslike hart uitgedruk word in liggaamlike handelinge.

Soms het die liggaam swakhede en beperkings wat druk op die persoon plaas. Dit sluit in oor aktiwiteit in die orbitale frontale korteks wat betrokke is by die registrasie van  gevaar en vrees. Soms is daar ook oor aktiwiteit in die caudate nucleus wat betrokke is by die mens se vermoë om sekere gedagtes en gedrag te stop. Daar is ook 'n abnormale afskeiding van serotonien by persone met obsessies en kompulsies.

Die Bible leer dat die menslike hart (gedagtes, begeertes, motiverings, vrese) ons gedrag bepaal (Spreuke 4:23; Lukas 6:45; Jakobus 4:1). Die volgende motiverings kan ons help om obsessies en kompulsies te identifiseer:

 • Die behoefte aan sekuriteit: Hierdie persone betwyfel dit wat hulle sien en het versekering nodig, en hulle soek vaste kennis en beheer oor hulle omgewing.
 • Die eis vir kontrole en beheer: Hulle word slawe van hulle stryd vir beheer.
 • Die behoefte aan orde: Dit lei tot herhalende gedrag soos om dubbeld seker te maak en om dinge silwerskoon te maak.
 • Die verwagting van perfeksie: Hulle begeer om dinge "presies reg" te doen en is bang dat hulle verkeerd kan wees. Hulle voel baie sleg as 'n slegte gedagte by hulle opkom. Hulle probeer om die gedagte uit te skakel deur ritualistiese of perfeksionistiese gedrag.
 • Skuld: Sommige obsessies sentreer in die vrees om iets verkeerds te doen (of verkeerd te gedoen het). Dit gaan nie oor werklike sonde nie, maar potensiële sonde. En dit lei tot:
 • Self-versoening: Die sonde moet versoen word deur kompulsies. Hierdie eie-geregtigheid maak gou plek vir wanhoop en 'n hernude obsessies. Die eens-en vir-altyd offer van Jesus Christus word gemis.
 • Mensevrees: Mense is obsessief oor  die vraag: "Wat sal mense van my dink?"

Hoe kan iemand wat obsessief-kompulsief is gehelp word? Hart- en liggaamskwessies moet Bybels aangespreek word:

Hartkwessies

 • Behoefte aan sekuriteit: Die uiteindelike rede om seker te wees van enigiets kom nie uit die mens self nie, maar van God. Sy beloftes is “Ja” in Christus (2 Korintiërs 1:20). God het genoeg aan ons geopenbaar sodat ons sekerheid kan hê, wat nie dieselfde is as 100% omvattende kennis nie. Dis nie die sterkte van ons geloof wat tel nie, maar Hy op Wie ons vertrou. Vertroue in die persoon, karakter en werk van God help ons om twyfel te oorwin en die obsessie-kompulsie-band te breek.
 • Die eis vir kontrole en beheer: Die soeke na kontrole, veral oor angs, manifesteer in kompulsiewe gedrag. Om die angs te beheer, moet die omstandighede beheer word. Om absoluut seker te wees, word die deur drie keer oop- en toegesluit. Ervaar God se werklike en liefdevolle voorsiening en sorg op daardie oomblik, anders sal die angs terugkeer (Psalm 104, 121,127, 131, 139).
 • Begeerte na 'n swart-wit wêreld: Die persone wil in 'n swart-wit (alles-of-niks) wêreld leef. In werklikheid leef ons in 'n grys wêreld. God gee ons nie volle toegang tot sy gedagtes nie (Job 28-41). Hy gee wel riglyne aan ons, maar alles is nie glashelder nie.
 • Perfeksionisme, skuld en selfverlossing: Mense met obsessies en kompulsies glo dat hulle potensiële sondes werklik is. In plaas daarvan om te fokus op hulle eie pogings om perfek te wees, moet hulle eerder op die geregtigheid van Jesus Christus konsentreer (Hebreërs 8-10). Self-reiniging - vir werklike of vermeende sondes - beteken niks.  Slegs die volmaakte lewe van Jesus Christus kon God tevrede stel. Slegs sy bloed kan reinig. God is 'n Vader en nie 'n harde slawe-drywer nie. Jesus se identiteit is dié van 'n kind, nie 'n weeskind nie.

Liggaamskwessies

Persone met obsessies en kompulsies moet medies deeglik ondersoek word. Die liggaam en brein is nie fundamenteel die oorsaak van sonde nie, maar kan groot druk plaas op 'n mens. Geïndividualiseerde mediese behandeling kan simptome verlig. Mediese hulp en Bybelse berading gaan hand aan hand.

Bronne

Emlet, M.R. 2004. OCD: Freedom for the Obsessive-Compulsive. Phillipsburg : P&R.
What Christians Need to Know about ACD.  
http://www.brainphysics.com/ocdchristian2.php
Johnson, E.L. 2008. Psychiatrist Ian Osborn claims that trust in God can overcome
mental illness. http://ctlibrary.com/ct/2008/novemberweb-only/146-31.0.html
Osborn, I. 2008. Can Christianity Cure Obsessive-Compulsive Disorder?  Brazos Press.

20 Maart 2009

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005