Logo

Die Kruis-punt van Bybelse Berading

Die kruis is...
die voorwaarde wat God vir sondaars gestel het om weer by Hom te kan wees;
die toegangshek tot die verlore paradys;
die grenslyn wat oorgesteek moet word na die belofteland;
die draak wat verslaan moet word om in die Koning se kasteel te kan kom;
die doodsmoment vir die ou mens, en die die beginpunt van die ewige lewe ...

Geen sondaarmens kan hierdie kruis-punt oorsteek nie - Jesus Christus het! Dis die kernpunt van Bybelse berading: Met Hom word die dooiepunte van my sonde en swaarkry groeipunte vir my karakter en lewe. Hy wat in my lewe, word die uitgangspunt vir my verhoudinge, politiek, werk, en kinders grootmaak. My nuwe Jesus-identiteit word die vertrekpunt om my verliese, aggressie, depressie, ens. te hanteer.

Die Bybel dui 'n roete aan om by werklike verandering uit te kom. Die roete geld vir elke persoon wat iemand anders in 'n lewenskrisis wil begelei. Die Bybelse waarheid oor verandering is eenvoudig en het die volgende hoofaanwysings:

KruisBoom

  • Die persoon leef in 'n bepaalde situasie wat druk op hom plaas.
  • Boom nommer 1 is 'n doringboom: Die wortels verteenwoordig die mens se hart (sy denke, begeertes/vrese), terwyl die dorings sy slegte gedrag voorstel (dade en kommunikasie).
  • Boom 2 is die kruisboom: die kruis waaraan die Lam van God gestraf is in die plek van sondaars.
  • Die 3e boom is die vrugteboom: 'n nuwe hart waaruit goeie vrug (optrede) kom.

Hoe sal 'n persoon wat 'n doringboom is met slegte wortels en vrugte kan verander na 'n goeie boom met goeie vrugte? Beslis nie deur bloot die omstandighede te verander; of om deur wilskrag jou gedrag te probeer verander; of deur 'n towerstaf te swaai wat jou probleem skielik laat verdwyn; of deur slegs 'n pil te sluk om jou brein-chemie te verander; of deur teks-terapie wat staat maak op teologiese kennis en nie op God nie.

In die Bybelse roete van verandering is die situasie (omstandighede) nie die oorsaak van die persoon se dorings, bv sy verkeerde gedrag en kommunikasie nie. Bybels gesien is die situasie die arena waarin 'n persoon optree. Die omstandighede plaas druk op die persoon om dit wat reeds in hom is, na buite te laat kom! Dit vertel van die druk: struikelblokke, beproewings, vyande in sy lewe, slegte behandeling, of misbruik deur ander mense. Die situasie kan wel pyn bring, maar die mens is verantwoordelik vir die manier waarop hy sy seerkry hanteer.

Die persoon kan vergelyk word met 'n boom. Hoe lyk die boom se vrugte èn wortels: sy gedrag èn hart?

Die hart is baie belangrik vir God, want dit bepaal die mens se lewe (Spr 4:23). Die hart kan vergelyk word met die wortels van 'n boom. Uit hierdie wortels kan slegte vrugte (dorings) voortkom (Luk 6:43-45): verkeerde dade, woorde en emosies (Gal 5:19-21). Soms kan goeie begeertes te belangrik word en 'n persoon se hart beheer, bv die begeerte om te besit, om te slaag, om mense te help. Dán is dit 'n slegte wortel, want die begeerte het groter geword as God.

Die Kruisboom is Jesus Christus wat God in die plek van die doringboom plant. Jesus (wat ook God is) word as mens in die plek van sondaars gestel. Hy is en doen alles wat sondaars nie kan wees nie en nie kan doen nie:

  • Jesus Christus is dié mens wat God bedoel het: volmaak in hart en lewe. Hy het 'n perfekte identiteit. Hy vervul sy roeping volmaak en volbring so die wet van God (Ps 40:9; Mat 5:17).
  • Hy neem die skuld en pyn van sondaars op Hom. Hy gaan hang aan die kruis wat sondaars verdien (Gal 3:13). Hy is die Lam wat volkome gestraf word vir die sonde in mense se harte en lewens. Die mens se ou identiteit word saam met hom gekruisig (2 Kor 5:14).
  • Nadat Hy opgestaan het, voorsien Hy as Lewensboom sy identiteit aan sondaars. Deur sy Heilige Gees gee Hy aan sondaars sy plek (sekuriteit) by die Vader, sy waarde en die vermoë (vrug en gawes) van sy Gees (Rom 8:15-17).

Die roete van verandering loop van die doringboom via die Lewensboom / Kruis-boom na die vrugteboom. Deur geloof word 'n sondaar in Jesus ingeplant en kry jy uit genade deel aan Jesus se identiteit en doel. Die verandering vind plaas wanneer iemand vir die eerste keer tot geloof kom (wedergeboorte). Dit vind ook daagliks plaas as ek my slegte begeertes en denke en dorings aan God bely, vergifnis kry op grond van Jesus se verdienste, en die persone wat teen my gesondig het, vergewe. Die kruis is die punt van rus en vrede.

Die verandering word voortgesit as ek by die Waterpunt kom drink, en die Heilige Gees my voortdurend volmaak sodat lewende water uit my binneste vloei (Joh 7:38) Die Heilige Gees skep 'n nuwe hart wat nou God se wil wìl doen (Eseg 36:26-27). Hy begelei die mens om in dieselfde situasie van druk en pyn 'n vrugteboom te wees wat vrugte dra wat die Tuinier plesier en verheerlik!

Dr Vorster Combrink
Bestuurder Berading van die Assosiasie vir Bybelse Berading en Opleiding

 

Radiokansel © 2019 Alle regte voorbehou.