Logo

Oop krane en nuwe lewe

2 Petrus 1:1-11

'n Groot opgaardam soos die Hartbeespoortdam het miljoene liters water. Maar die water sal net by my uitkom as die damsluise na die pypleiding oopgetrek word EN ek die kraan in my huis oopdraai.

Jesus Christus is ons skatryk Koning met 'n see vol lewenswater. En Hy hét reeds die sluise oopgedraai! Hy voorsien nie 'n dun straaltjie nie, maar 'n sterk, bruisende genadestroom. God se uitlaatklep is oop ... maar: Sy  lewenswater sal net by my uitkom as die inlaatklep van my lewe oop is.  Die inlaatkraan is my geloof (vers 1) wat  hier genoem word: "kennis" (vers 3), dit is tree-vir-tree persoonlike gemeenskap met Hom.

Omdat Hy gee, moet ek die stopkraan van my geloof oopmaak, die sonde-verstoppings uithaal,  dors na die Woord (1 Pet 2:2), die vroeë en laat Gees-reën indrink (Joël 2:23), en my voed met die gawes van mede-gelowiges.

Net soos wat die Here Jesus sy krag en heerlikheid na my toe laat vloei, mag ek die lewende water nie probeer opgaar in myself nie. Ek moet dit ook uitlaat.  Hier word SEWE uitlaatkleppe genoem: (1) Deugsaamheid; (2) Kennis; (3) Selfbeheersing;  (4) Volharding; (5)  Godsvrug; (6) Broederliefde; (7) Naasteliefde.

As my uitlaatkrane oop is,  en ek my gawes en energie uitgiet in diens van God en my naaste,  dan maak Hy die uitlaatsluis van sy dam nog groter oop en ontvang ek nog meer van Hom naamlik:  (1)  Ek leer die Here Jesus Christus beter ken. Ek ervaar sy opstandingskrag en word meer  bruikbaar en effektief. (2)  Ek  kry vrye toegang tot die toekomstige heerlikheid.

Maar:  As ek blind is vir dit wat God aan my gegee het, dan val ek terug in die sondes waarvan ek gereinig is,  dan raak die water in my steriel en vrot ... en kan mense dit nie drink nie. Dan is ek  onbruikbaar vir die Here en my naaste. Ek verloën dan die Here wat my vrygekoop het,  en kan myself in die verderf stort (2 Pet 2:1,20).

Vorster Combrink (Bestuurder Berading)

Radiokansel © 2019 Alle regte voorbehou.