Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Visie & Missie

Visie

Om die teenwoordigheid van God te herstel

  • in elke tuiste in Suid-Afrika en verder
  • in alombekende plaaslike Afrika-tale
  • deur die voorkeur media van die dag.

Missie

  • Radiokansel is 'n onafhanklike, trans-kulturele en trans-denominale mediahuis.
  • Ons Goddelike opdrag is om die Evangelie uit te dra deur die produksie en uitsending van radioprogramme, ondersteun deur ander elektroniese media, publikasies en gemeenskapsinisiatiewe.
  • Ons fokus is om 'n reisgenoot te wees vir gelowiges op hulle geloofsreis en om ongelowiges vir Christus te wen.
  • Ons neem deel aan missionêre aktiwiteite deur middel van die radio, deur die fasilitering en oprigting van Christelike radio-bedienings in Afrika, deur opleiding- en ontwikkelingsgeleenthede te verskaf aan Christelike uitsaaiers.

Kernwaardes

Toewyding: 'n Geroepenheid tot onselfsugtige diens en rentmeesterskap in die nastreef van ons doelstellings, nie uit ons eie krag nie, maar in nederige afhanklikheid van die Heilige Gees en tot eer van God.

Uitnemendheid: 'n Verbintenis tot uitnemendheid van al ons produkte en hoë-kwaliteit diens.

Integriteit: Die uitvoering van alle take in 'n gees van eerlikheid, wedersydse respek, vertroue en deursigtigheid.

Spanwerk: Aanvaarding en begrip van die feit dat bydrae tot spandoelwitte belangriker is as om eie belange na te streef.

Kommunikasie: Respek vir die belangrikheid van effektiewe en gereelde kommunikasie tussen alle partye tot ondersteuning van die bereiking van ons doelwitte.

Besigheidspraktyk: Onderskrywing van wêreld-gehalte sakepraktyke, gebaseer op Koninkryksbeginsels, met 'n verbintenis tot die lewering van kwaliteit diens aan beide interne en eksterne kliënte volgens hulle behoeftes.

Leeringesteldheid: Die bevordering van 'n kultuur van voortdurende leer en ontwikkeling, 'n waardering vir innovasie en 'n ingesteldheid tot vernuwing ten einde die verbetering van ons produkte en dienste te bewerkstellig.

Eenheid: 'n Verbintenis tot die handhawing van eenheid in gees, voornemens en optrede.

Verskeidenheid: Hoë agting vir alle mense en 'n waardering vir die ryke verskeidenheid van persoonlikhede, kulture en unieke bydraes.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005