Menu

Radiokansel

Tuis

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Uitsaaibeleid

Doel
Om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig tot eer van God, om gelowiges in hulle geloof op te bou en om mense te lei tot geloof in Christus.

Grondslag
Die enigste grondslag is die Bybel. Stellings wat gegrond is op openbaringe, drome, verskynings, gesigte en visioene word vermy.

Uitgangspunt
Die volle raadsplan van God moet verkondig word, en die klem moet geplaas word op die oorwinning wat Jesus Christus deur sy kruisdood en opstanding bewerkstellig het, Sy hemelvaart en wederkoms.

On-Bybelse Standpunte
Indien on-Bybelse standpunte gestel sou word, moet die algemene gees en strekking van die program die lig van die Woord só daarop laat val dat die Bybelse standpunt by die luisteraars inslag vind.

Kerke
Radiokansel bied nie aan kerke as sodanig uitsaaigeleenthede nie, maar nooi radiomatige indiwidue uit verskillende kerke om programme aan te bied en in programme op te tree. Geen proselietmakery word toegelaat nie. Alle aanbieders moet die Verklaring van Geloof van Radiokansel onderskryf.

Luisteraars
Die inhoud van die programme moet rekening hou met die luisteraarsverskeidenheid.

Fondse
Fondse mag slegs vir Radiokansel in uitsendings gevra word en nie vir enige ander instansies nie.

Ander Godsdienste
Ons erken dat Suid Afrika 'n multi-godsdienstige land is, waar vryheid van aanbidding as 'n grondwetlike reg gewaarborg word. Alhoewel ons die reg van ander godsdiensgroepe respekteer om hulle oortuigings te propageer, verkondig ons met oortuiging die ewige, onveranderlike waarheid van die evangelie soos dit in die Skrif weergegee word.

Afbrekende kritiek teen ander godsdienste word nie toegelaat nie.

Kontroversiële Sake
Wanneer dogmatiese strydpunte gehanteer word, word dit onder leiding van die Besturende Direkteur gedoen. Kleiner sake waaroor Christene met mekaar verskil, moet versigtig gehanteer word. Alhoewel Radiokansel relevant wil wees, word die propagering van partypolitieke standpunte nie toegelaat nie.

Kontroversiële Persone & Aksies
Persone en aksies wat as kontroversieel beleef word, mag slegs met die skriftelike toestemming van die Besturende Direkteur vir uitsending gebruik word.

Musiek
Die musiek wat gespeel word, kan uit verskillende style en aanbiedingswyses bestaan. Twee absolute vereistes word egter aan vokale musiek gestel:

  • Die inhoud moet Skriftuurlik wees.
  • Die woorde moet duidelik hoorbaar wees.

Reg Voorbehou
Radiokansel behou hom die reg voor om alle programme na goeddunke te keur en te redigeer volgens sy beleid en Verklaring van Geloof. Die Besturende Direkteur besluit finaal daaroor.

Gaan Na

Skakel met ons

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005