Teken in op dagstukkies & nuus

Indien jy wil inteken op ons dagstukkies of nuusbriewe, voltooi asseblief die vorm hieronder en dui aan wat jy graag wil ontvang.

Die Woord vir Vandag
dagstukkie via e-pos:
Die Woord vir Vandag
boekie:
Enige Radiokanselnuus
(Radiohoogtepunte,
programnuus,
korporatiewe persverklarings):
Voorletters & Van:* Tel/Sel:* E-posadres:* Posadres:* Poskode:* Taal: Engels Afrikaans RK Rek. nr: Indien beskikbaar Die word4U2day
dagstukkie via e-pos
(Net Engels):
Die word4U2day
boekie (Net Engels):

sl-001
sl-002
sl-003
sl-004
sl-005
sl-006