Die Woord vir Vandag

2 Samuel 23:16 NLV 
2017-07-24Geskryf deur Bob en Debby Gass
Lesse uit die lewe van Dawid (4)
Dawid het geweet hoe om ander leiers te ontwikkel. Hy het nie mense misbruik om te kry wat hy wou hê nie. Hy het hulle talente erken, hulle geleenthede gegee om te dien, en hulle beloon en geëer. Gevolglik was hulle bereid om hulle lewens vir hom neer te lê. In 2 Samuel 23 lees ons: 'Dawid het toe teenoor sy manskappe opgemerk: 'Ag, as iemand my net 'n bietjie water kan bring uit die put in Betlehem se poort!' Die drie helde het toe deur die Filistynse linie gebreek, die water uit die put opgetrek en dit vir Dawid gebring...' (verse 15-16 NLV). Dis onmoontlik om leierskap te leer sonder om self te lei. Leierskap is immers 'n aksie. As leiers is ons natuurlike neiging om aan ander mense take te gee om uit te voer, eerder as om leierskapsfunksies te vervul. As ons egter nie die leierskap delegeer nie - met outoriteit sowel as toerekenbaarheid - sal ons mense nooit die ervaring kry om goeie leiers te wees nie. As jy 'n leier is, antwoord hierdie vraag eerlik: Voorsien jy jou mense van leierskapservarings? 'Maar wat as hulle misluk?' vra jy. Jy kan maar weet - hulle gaan! As jy egter mense met ware leierskapsvaardighede gekies het, sal hulle daaruit leer. Dr John Maxwell skryf: 'Soos ek ouer word, begin ek myself sien as iemand wat deksels oplig. Dit is my hooffunksie as spanleier. As ek die leierskapdeksels van die lede van my span kan oplig, dan doen ek my werk. Hoe meer struikelblokke ek vir my mense uit die weg ruim, hoe makliker kan hulle tot hulle volle potensiaal uitrys.' Dawid het leiers ontwikkel wat as magtige mans bekend geword het. Jy moet ook in ander mense belê.
Deel hierdie op Twitter | Deel hierdie op Facebook
Skakels na Bybelverse:You Version
Eerste Rekord | Vorige Rekord | Volgende Rekord | Laaste Rekord
Teken in

sl-001
sl-002
sl-003
sl-004
sl-005
sl-006