Die Woord vir Vandag

Handelinge 10:34 NLV 
2017-03-26Geskryf deur Bob en Debby Gass
Waak teen onverdraagsaamheid
Verdraagsaamheid beteken nie dat ons net saamstem om met ons verskille saam te lewe nie. Dit gaan daaroor om die ander persoon se reg om te glo soos hy wil, te aanvaar, asook sy optrede volgens daardie geloof. Een van die grootste toetse van geestelike volwassenheid is ons gewilligheid om vir diegene wie se geloof en optrede vir ons onaanvaarbaar is, te bid. In plaas daarvan om mense wat foute maak te veroordeel, moet ons hulle op dieselfde manier as die blinde man wat na die afgrond toe stap, sien. Ons reaksie moet nie wees om hom te veroordeel nie, maar om deernis te hê en vir hom 'n veiliger roete te wys. Kom ons wees egter duidelik; deernis beteken nie goedkeuring nie, maar ons moet probeer om soos God te wees, wat sondaars liefhet maar sonde haat. Toe Kornelius, die nie-Jood ,vir Petrus na sy huis te genooi het, het Petrus maar geaarsel om te gaan. Hy verduidelik, '...Julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag kontak hê of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onrein mag beskou nie' (Handelinge 10:28 NLV). God was besig om met ou tradisies weg te doen en nuwe geleenthede vir die evangelie te skep. Petrus het verder gesê, 'Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie sekere mense bo ander voortrek nie. In enige volk neem Hy dié mense aan wat vir Hom ontsag het en doen wat reg is' (verse 34-35 NLV). Kan dit wees dat God die grense van jou gedagtes vir sy glorie wil verskuif? As jy dit toelaat, sal Hy jou seën.
Deel hierdie op Twitter | Deel hierdie op Facebook
Skakels na Bybelverse:You Version
Eerste Rekord | Vorige Rekord | Volgende Rekord | Laaste Rekord
Teken in

sl-001
sl-002
sl-003
sl-004
sl-005
sl-006