Direksie & Bestuur

Radiokansel Bestuur

  • Ds K Verhoef - COO
  • Ms W van Schalkwyk - Radio

Kansel Media Groep Bestuur

  • Dr RJ Petersen - Groep Besturende Direkteur
  • Me A du Plessis - Groep Bestuurder: Ondersteuningsdienste
  • Mnr L Conradie - Groep Bestuurder: Finansies & Sekretariaat
  • Me J Lung - Groep Bestuurder: Kommunikasie

Die Besturende Direkteur en Bestuursraad kan gekontak word by:
Radiokansel, Posbus 3436, Pretoria 0001
gospel@radiokansel.co.za
+27 (0)12 334 1200
+27 (0)82 234 3336 (sel)
+27 (0)12 334 1400 (faks)

Radiokansel Direksie

DrLPMcCrystalRoelfDrENgwenya-Seobi

Dr. LP McCrystal
Voorsitter

Dr. Roelf Petersen
Besturende Direkteur

Dr. E Ngwenya-Seobi
Liesel Krause WiidHermyDamonsMarleneFreislich
Me. Liesel Krause WiidPast. H DamonsMe. M Freislich
   
Mnr PA BothaDr AL Mofomme 
sl-001
sl-002
sl-003
sl-004
sl-005
sl-006